loader

תקנון החנות לבית ולגן - הום אאוטלט

 תקנון הכל לבית ולגן

 הכל לבית ולגן הינו חנות וירטואלית למכירת מוצרים לבית ולגן ומוצרים נלווים המופעלת ובבעלות הכל לבית ולגן  ישראל ("להלן: מפעילי האתר")וכל מי שימונו על ידו לשם כך.

הפנייה בתקנון זה הינה בלשון נקבה, אך האתר מיועד לנשים וגברים כאחד והכוונה היא גם ללשון זכר.

החובה על קריאתו והבנתו של התקנון מוטלת עלייך והשימוש באתר בכלל ורכישה בו בפרט יש בה להעיד על הסכמתך לתקנון זה. היה וחלק מחלקי התקנון או התקנון במלואו אינו מובן לך, עומדת לך הזכות לפנות לשירות הלקוחות באתר לצורך קבלת הבהרה.

היה והנך מעוניינת להזמין מוצר באתר אך מי מסעיפי התקנון לא מקובל עלייך, יש לך האפשרות לבקש שינוי או ביטול הסעיף ישירות מול שירות הלקוחות, בפנייה בטלפון או בדוא"ל. בכל מקרה, שינוי יכנס לתוקפו רק בקבלת אישור בדוא"ל המקבל את השינוי ועלייך מוטלת החובה לשמור הוכחה זו.

ייתכן ויופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם מופעלים ע"י מפעילי האתר. מפעילי האתר אינם לוקחים אחריות על השימוש באתרים אלו ואין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש באתרים. היה ומצאת עצמך נפגעת מאתר שהגעת אליו דרך אחד מהקישורים באתרינו אנא פני לשירות הלקוחות של האתר וידעי אותנו בעניין זה.

האתר מיועד ללמידה על המוצרים באתר ורכישתם באמצעותו.

במקרה של כפל מבצעים, המחיר שחושב בקופה יהוו המחיר הקובע לצורך העסקה. היה והמחיר לא מתאים, להבנתך, למחיר הצפוי או המובטח לאור כפל המבצעים, אנא פני לשירות הלקוחות בטרם ביצוע העסקה. בכל מקרה, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כפל מבצעים.

היה ולמוצר או שירות באתר לא נקוב מחיר והנך מעוניינת לקבל הצעת מחיר עבורו אנא פני לשירות הלקוחות. בכל מקרה, הצעת המחיר הפרטנית שתקבלי תהיה תקיפה רק אם תתקבל בדוא"ל ממפעילי האתר.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירים הנקובים בכל רגע נתון ולפי שיקול דעתם הבלעדית. כל הזמנה תיכנס לתוקפה לפי המחיר הנקוב ברגע ביצוע ההזמנה.

תשלומים - בחלק מהמוצרים תיתכן עסקת תשלומים. במקרה זה יצוין בכמה תשלומים ניתן לבצע את החיוב, וכן את הריבית, במידה ותידרש, אשר תחויב בהתאם.

מפעילי האתר פועלים בכדי שהאתר יעבוד כסדרו באופן רציף ובכל שעות היממה. עם זאת, ייתכנו שיבושים באתר ואין לראות בשיבושים אלו משום פגיעה בציבור הגולשות. היה ומצאת שיבושים באתר, אנא פני לשירות הלקוחות.

מפעילי האתר לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק, כתוצאה משימוש או הזמנה שבוצעה באתר, לרבות הזמנה שבוטלה, סופקה באיחור או סופק מוצר שגוי. הנ"ל כולל אך לא מוגבל לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי. בכל האמור בנושא נזק הגולשות, בשימוש באתר, פוטרות את מפעיליו מכל בקשה לפיצוי לרבות, אך לא מוגבל להכנסה, מניעת רווח או עוגמת נפש.

רשאית לבצע הזמנה באתר רק בת 18 ומעלה, בעלת תא דואר פעיל ומנותר באופן קבוע (לפחות אחת לשבוע), ובעלת כתובת מגורים קבועה בישראל.

עסקת רכישה באשראי תכנס לתוקפה רק לאחר שמפעיל האתר יקבל מחברת האשראי אישור לביצוע החיוב. הודעה בדוא"ל תשלח לרוכשת ורק הודעה זו מהווה אישור לביצוע העסקה. לא התקבלה הודעה זו בתוך 72 שעות מביצוע העסקה, הנך נדרשת לפנות אל שירות הלקוחות כדי לברר את סטטוס העסקה. היה והתקבלה דחייה מכל סיבה שהיא לביצוע העסקה ע"י חברת האשראי תקבלי פנייה משירות הלקוחות ועלייך יהיה להסדיר את התשלום מול חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס או לספק אמצעי תשלום אחר. בכל מקרה, עסקת הרכישה לא תכנס לתוקפה עד לקבלת אישור חברת האשראי

עסקת רכישה בצ'ק תיכנס לתוקפה רק לאחר שהתשלום נפרע במלואו והכסף הועבר לחשבון הבנק של החברה. לאחר מכן תישלח הודעה למזמינה. עם הודעה זו העסקה תיכנס לתוקפה.

את התשלום ניתן לבצע בדרכים הבאות:

  • בהזנת כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי הניתנות לסליקה ע"י האתר (ישראכארד וישראכרט, ויזה ולאומי כארד) במעמד ביצוע ההזמנה
  • אספקת פרטי כרטיס האשראי מאחת מחברות האשראי הניתנות לסליקה ע"י האתר (ישראכארד וישראכרט, ויזה ולאומי כארד) בטלפון לשירות הלקוחות בחברה
  • צ'ק מזומן שיינתן באופן ידני במשרדי החברה או ישלח בדואר רשום למשרדי החברה. על הצ'ק לכלול את מספר ההזמנה כפי שהתקבל בדוא"ל ממפעילי האתר.
  • מזומן במסירה ידנית במשרדי מפעילי האתר. יובהר, למען הסר ספק, שעסקת מזומן תירשם בספרי החברה ותחויב כחוק בכל המיסים הנדרשים.
  • העברה כספית לחשבון הבנק של החברה - לצורך קבלת פרטים יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהוסיף בפירוט את מספר ההזמנה ושם הלקוחה הרוכשת

לצורך השלמת תהליך הרכישה  ואספקת המוצרים והשירותים המוזמנים בזמן ובמועד הנך נדרשת למלא פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת מגורים וכתובת למשלוח המוצר, דוא"ל מנותר באופן תדיר, טלפון זמין וכדומה. הזנת פרטים אישיים שגויים הינה עבירה פלילית ולמפעילי האתר עומדת הזכות, במידה וישנו חשד, על פי שיקול דעתם, לפנות לרשויות אכיפת החוק למען מיצוי הדין עם עושה העבירה לכאורה.

מוסר ההזמנה מטעם מפעלי האתר יהיה רשאי על פי שיקול דעתו או שיקול דעת מפעילי האתר לדרוש מסמכים המעידים על התאמה בין מקבלת הסחורה ו/או השירותים לבין מבצעת ההזמנה. על הרוכשת להימצא בכתובת המשלוח בזמן שתואם מראש לצורך קבלת המשלוח. היה והיא לא בנמצא, יכול קרוב מדרגה ראשונה אשר נמצא בכתובת המשלוח לקבל את החבילה/ות. אם ברצונה של הגולשת שמישהי שאינה קרובה מדרגה ראשונה תקבל את החבילה, עליה להודיע על כך מראש לשירות הלקוחות של החברה, או להשאיר פתק רשום וחתום בידי משחררת החבילה בכתובת המשלוח. במקרים חריגים ניתן לאשר הנ"ל באופן טלפוני בזמן המשלוח, אך בנוסף לנ"ל נדרשת הודעה אלקטרונית, לפי שיקול דעתו של המשלח (הנ"ל יכול לכלול, אך לא בהכרח, הודעת טסקט, מייל וכו').

מפעילי האתר רשאים למנוע גישה או רכישה מכל אחת על פי שיקול דעתם. מניעת השתתפות יכולה לנבוע ממעשים כגון הזנת פרטים אישיים שגוים בזדון, ביצוע מעשה הנועד לפגוע במפעילי האתר או צד ג' כל שהוא, הזמנת מוצר או שירותים לצורך ביצוע עבירה או כדי לסייע או להקל על מעשה מסוג זה, אם השתמשת או ניסית להשתמש בכרטיס שאינו תקף או שאינו בבעלותך. אם עברת בעבר על תנאי תקנון זה. למען הסר ספק, רשימת המעשים הנ"ל הינה קו מנחה בלבד וכאמור עומדת לרשות מפעילי הזכות למנוע את הרכישה מכל אחת, ללא צורך במתן הסבר.

מומלץ לערוך סקר שווקים לפני ביצוע ההזמנה דרך האתר. לא יתקבלו טענות בגין מחיר מוצר/יים שנרכש/ו באתר ובגין דמי טיפול ומשלוח לאחר ביצוע הרכישה.

מפעילי האתר מציעים מוצרים למכירה על פי שיקול דעתם הבלעדית ולהם בלבד הזכות להוסיף או לגרוע מוצרים או כמויות ככל העולה על רוחם.

המחירים ייקבעו על ידי מפעילי האתר ואין למי מספקיהם, לקוחותיהם או ספקיהם הזכות להשפיע על מחירים אלו.

מגוון אפשרויות שילוח מופיעים באתר. במקרה של משלוח עם שליח, ייתכן ומחיר המשלוח ייקבע ע"פ המיקום בארץ. ומידה וזהו המצב הנ"ל יהיה רשום בדף המוצר. היה ובחרה הקונה אפשרות משלוח לא מתאימה לאופן המשלוח הרצוי, יצרו עמה קשר משירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת ההזמנה. ההזמנה לא תיכנס לתוקף עד הסדרת עלות המשלוח ואישור לכך משירות הלקוחות של האתר.

ייתכן והשילוח יבוצע ע"י חברת משלוחים חיצונית. במקרים כאלה חברת המשלוחים מחויבת לתקנון זה בכתב. היה ומצאת שמי מאנשי חברת השילוח פעל בניגוד לתקנון או רוח התקנון את מתבקשת לפנות לשירות הלקוחות. עם זאת, מפעילי האתר פטורים מכל דרישה לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מפעולות של חברת השילוח. הנ"ל כולל, אך לא מוגבל לנזק לרכוש, למוצר, או עוגמת נפש. היה ותהיה דרישה מסוג זה, האחריות תהיה על חברת השילוח בלבד וכל תביעה תנוהל ישירות בין חברת השילוח לרוכשת ללא מעורבות מפעילי האתר

היה וישנה בעיה ביטחונית לספק את המוצר לכתובת המבוקשת, רשאים מפעילי האתר לבקש כתובת חילופית או לבטל את ההזמנה, ללא שהדבר יחשב להפרת הסכם מצד מפעילי האתר.

עם קבלת המוצר, הן באיסוף עצמי והן במשלוח עם שליח, נדרשת מקבלת המשלוח לבדוק נזקים חיצוניים באריזת המוצר. היה וישנו נזק למוצר, אשר נובע מנזק חיצוני (מכה, נפילה או שבר) אשר היה נראה לעין עם קבלת המוצר ולא דווח לשירות הלקוחות, לא ייקחו מפעילי האתר אחריות על הנזק. היה וגילתה הרוכשת נזק חיצוני, הרוכשת תדחה את קבלת המוצר ותיידע ללא דיחוי את שירות הלקוחות. מפעילי האתר רואים בקבלת המוצר הצהרה ע"י הרוכשת שהמוצר התקבל ללא נזק חיצוני לאריזתו.

במידה ונדרשת אספקת מוצר חריגה (מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות) על הרוכשת להודיע לשירות הלקוחות במעמד הרכישה ו/או לפני אספקת המוצר. במידה והודיעה הרוכשת, עומדת הזכות למפעילי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדית, לדרוש תשלום נוסף והודעה תשלח לרוכשת. רק לאחר הסכמתה בכתב (או אלקטרוני) לתשלום הנוסף וגבייתו, יסופק המוצר לרוכשת. במידה ולא תאשר הרוכשת את החיוב הנוסף, תבוטל העסקה ללא פיצוי. במידה ולא הודיעה הרוכשת כי נדרשת אספקה חריגה, יהיה רשאי המוביל או מפעילי האתר לדרוש תוספת תשלום במזומן במעמד המסירה בעבור האספקה. סרבה המציעה לשלם את התוספת שנדרשה ממנה, יהיה האתר רשאי לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציעה  ללא פיצוי.

עסקה תחשב שנכנסה לתוקף מיום אישור חברת האשראי על הגבייה, יום פרעון הצ'ק או יום מסירת התשלום במזומן.

תוקף המבצעים מוגבל לתאריכים המפורסמים בלבד במידה והם קיימים, ובכל מקרה, המחיר הקובע הוא המחיר המפורסם בדף המוצר. היה ומצאת סתירה בין פרסומים שונים באתר או מחוצה לו בעניין אחר אנא פני לשירות הלקוחות של האתר.

בחלק מהמוצרים מפעילי האתר מתחייבים למחיר הקנייה הטוב ביותר. התחייבות זו תקפה לרכישה מוצרים בלבד, בחנויות אינטרנטיות בלבד, במחיר נקוב באתר ובתוקף כולל הובלה לבית הלקוח באותה מסגרת זמן שמצאת באתרינו, לאותו מוצר, חדש באריזתו המקורית. במקרה כזה מפעילי האתר מתחייבים להשוות את המחיר הנ"ל.  כמו כן, היה ומצאת מחיר טוב יותר ב 3% או יותר ממחיר האתר או יותר מכך, תקבלי אקססורי ללא עלות נוספת, מתוך רשימת האקססוריז הנמכרים באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. מפעילי האתר שומרים את הזכות להגביל את ההבטחה ללקוחה אחת ליום וליחידה אחת ליום.

לצורך ביצוע הרכישה תידרש הרוכשת להשאיר פרטים אישיים אמתיים למערכת האתר. ללא השלמת מלוא הפרטים לא תחשב העסקה כאילו היא הושלמה. בין הפרטים הנדרשים תדרש כתובת דואר אלקטרוני פעילה אשר מנותרת לפחות אחת לשבוע.

היה והכניסה הרוכשת פרטים שגויים למערכת בזמן ביצוע ההזמנה, מפעילי האתר אינם אחריים לנזק העלול להיגרם כתוצאה מכך. הנ"ל כולל אך לא מוגבל לניסיון משלוח לכתובת שגויה ומשלוח של מוצר לא מתאים. במידה ועקב הכנסה שגויה של פרטי המשלוח נעשה ניסיון משלוח כושל רשאים מפעילי האתר לדרוש תשלום נוסף בגין המשלוח. סירבה הרוכשת לשלם על משלוח נוסף, רשאים מפעילי האתר לבטל את ההזמנה ולנקות את דמי המשלוח הנקובים בדף המוצר, ללא כל פיצוי או דרישה לזנק מכל סוג שהוא.

היה והרוכשת קיבלה את המוצר אך לא השלימה את התשלום מכל סיבה שהיא יפעלו מפעילי האתר בהליכים חוקיים בלבד להשלמת התשלום.

אספקת המוצר תתבצע לכתובת אותה סיפקה הרוכשת בעת ביצוע ההזמנה. היה וברצונה לשנות את הכתובת, יש לבצע זאת מול שירות הלקוחות של החברה. השינוי ייכנס לתוקפו רק בקבלת אישור במייל ועל הרוכשת עומדת האחריות לקבלו.

פרטיה האישיים של הרוכשת ישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר והם מיישמים מנגנוני הגנה המקובלים בשוק לצורך אבטחת המידע. פרטים אלה ישמשו לצורך מימוש ההזמנה ויועברו, במידה ויידרש ע"פ אופן העבודה של האתר ולשיקול דעתם הבלעדית של מפעיליו, לספקי משנה, לצורך מימוש ההזמנה. ספקי המשנה מחויבים לתקנון זה וינקטו באמצעי ההגנה המקובלים בשוק, לפי שיקול דעתם, בכדי להגן על פרטיה האישיים של הלקוחה. קבלני המשנה מתחייבים בפני מפעילי האתר שלא יבצעו כל שימוש בפרטי הרוכשת למעט לצורך ביצוע ההזמנה. היה ולצורך ההזמנה השתמש מי מקבלני המשנה בקבלן משנה (להלן: "קבלן משנה משורשר")  יהיה מחויב גם הוא לכללי פרטיות אלו. בכל מקרה, לא יעבירו מי מקבלני המשנה או קבלני המשנה המשורשרים את הפרטים האישיים של הרוכשת לגורם נוסף, שלא לצורך מימוש ההזמנה ולא ישתמשו בפרטי הרוכשת לאף מטרה מעבר למימוש ההזמנה, לרבות מטרות שיווקיות או מחקריות. היה ומי מקבלני המשנה לא פעל לפי ההנחיות תקנון זה, לא תחול על מפעילי האתר או על מי מקבלני המשנה אשר לא עברו על תנאי התקנון כל אחריות. היה ומפעילי האתר יתחלפו, ישמר המידע של פרטי הלקוחות בידי מי שמחזיק בבעלות על האתר. ברכישה באתר מאשרת הרוכשת כי היא מאשרת למפעילי האתר לשלוח לה חומר שיווקי או הצעות מכירה ע"פ החלטתם הבלעדית. במידה והרוכשת איננה מעוניינת בקבלת חומרים מסוג זה עליה לציין זאת על ההזמנה או בכל נקודת זמן אחריה. מרגע קבלת ההודעה לא ישלחו מפעילי האתר כל חומר לא בקשתה.

מפעילי האתר שומרים להם את הזכות לאסוף ולעשות שימוש בכל מידע המצטבר משימוש או רכישה באתר.

בכל ביצוע רכישה מחשבי האתר ורישומיו יהוו ראיה לכאורה בכל האמור בביצוע עסקת רכישה.

מסירת פרטים אישיים של הרוכשת לצד שלישי שלא לצורך מימוש ההזמנה יבוצעו אך ורק במקרים הבאים - במקרה של הפרה מהותית של פרטי התקנון, במידה וביצעה או ניסתה הרוכשת לבצע פעולה המנוגדת לדין באמצעות האתר. במקרה ויקבלו מפעילי האתר צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיה האישיים של הרוכשת לצד ג', או בכל מחלוקת או הליך משפטי בינך לבין מפעילי האתר או מי מקבלני המשנה שלהם.

דמי המשלוח מופיעים על כל מוצר. היה והזמנת יותר ממוצר אחד, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות וייתכן כי ניתן יהיה להסדיר הנחה על דמי המשלוח. בכל מקרה, על הנ"ל להיות מוסדר בכתב ממפעילי האתר לפני ביצוע הרכישה.

לחלק מהמוצרים ישנה אופציה של איסוף עצמי. במידה ובחרת באופציה זו אנא תאמי מראש מול שירות הלקוחות של האתר את זמן האיסוף, קחי בחשבון שרוב נקודות האיסוף פועלים בין השעות 8:00 ל 15:30.

כתובת לאיסוף תצוין בעמוד המוצר ומשתנה בין המוצרים הנמכרים באתר. האחריות על העמסת המוצר לרכב האיסוף ואבטוחו תהיה על הרוכש בלבד. אנא ודאי כי רכב האיסוף מתאים לגודל אריזה/אריזות המוצר. מפעילי האתר מבקשים להדגיש כי האחריות על הובלת המוצר מרגע מסירתו בנק' האיסוף העצמית היא עלייך בלבד ומעודדים אותך לוודא כי הנ"ל נעשה בצורה בטיחותית. האחריות לבדיקת גודל האריזה של המוצר תהיה על הרוכשת בלבד. ניתן לעשות זאת מול שירות הלקוחות של האתר.

רק בעלת כרטיס האשראי שנימסר כאמצעי הרכישה תהיה רשאית לאסוף את המוצר, בהצגת תעודה מזהה. במידה ולא רוכשת המוצר תאסוף את המוצר נדרש תיאום מראש מול שירות הלקוחות. באיסוף עצמי הרוכשת לא תחויב בעלות הובלה. במידה והמוצר מוצע במחיר "כולל הובלה" ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לקבלת הנחה על איסוף עצמי.

ניתן לבטל את רכישת המוצר עד 14 יום ממסירתו לרוכשת. נדרש לבצע את הנ"ל במייל או טלפון מול שירות הלקוחות, אולם רק מענה ואישור לנ"ל בכתב יהווה ראיה לביטול העסקה. לכן, על הרוכשת להקפיד לקבל הודעה בכתב והאחריות על כך חלה עליה בלבד. על המוצר להיות ארוז באריזתו המקורית. וללא פגמים חיצוניים. אין אפשרות להחזיר מוצר שהורכב.

לצורך ביטול עסקת שירותים יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד המתואם למתן השירות. נדרש לבצע את הנ"ל במייל או טלפון מול שירות הלקוחות, אולם רק מענה ואישור לנ"ל במייל יהווה ראיה לביטול מתן השירות. אי לכך, על הרוכשת להקפיד לקבל הודעה בכתב והאחריות על כך חלה עליה בלבד. בכל מועד מעבר לנקות זמן זו יגבה מהלקוחה מלוא מדמי השירות.

לבמקרה של ביטול עסקה ע"י הרוכשת, שלא כתוצאה מפגם במוצר או עקב אי התאמה בינו לבין הפרטים שהוצגו עליו באתר, יפעלו מפעילי האתר בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, על הרוכשת להחזיר את המוצר לכתובת האיסוף העצמי של מוצר כפי שמופיע בעמוד המוצר באתר. כל החזרת מוצר תעשה ע"י תיאום מראש מלבד ויודגש כי ללא תיאום מראש עומדת למפעילי האתר הזכות לסרב לקבל את המוצר בחזרה. בכל מקרה, עומדת למפעילי האתר הזכות לבדוק את המוצר בכדי לוודא שהוא עומד בתנאים להחזרת המוצר. מצאו מפעילי האתר כי המוצר לא הוחזר  במצב הנדרש - עומדת להם הזכות לנקות מההחזר לרוכשת, על פי שיקול דעתם. מפעילי האתר יעדכנו את הרוכשת על ממצא מסוג זה תוך שבועיים מיום ההחזרה.

מפעילי האתר לא יגבו דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה, בכפוף להחזרתו על פי תנאי ההחזרה.

גביית תשלום בודד באשראי תבוצע בין קבלת אמצעי התשלום ובין מועד אספקת המוצר, לפי שיקול דעתם של מפעילי האתר. היה וברצונה של הרוכשת לדחות את מועד גביית התשלום קרוב ככל הניתן למועד האספקה, תודיע על כך עם ביצוע ההזמנה, או מוקדם ככל הניתן לשירות הלקוחות של האתר.

כל המוצרים הנמכרים באתר הם חדשים, אלה אם צוין אחרת באופן מפורש. במקרה כזה, תצוין העובדה בצורה בולטת, כמו גם טיב עסקת המכירה של המוצר מההחזרה. למען הסר ספק, על כל מכירה של מוצר מהחזרה תינתן אחריות כעל מוצר חדש.

האחריות על המוצרים, במקרה ולא בוצעה הרחבת אחריות בנפרד, היא של היצרן או היבואן בלבד (ייתכן ומפעילי האתר יהיו גם היבואנים). בכל מקרה, תעודת האחריות תופיע באתר. על הגולשת מוטלת האחריות הבלעדית לעיין בתעודת האחריות טרם רכישת המוצר. מפעילי האתר רואים ברכישת המוצר הצהרה כי הרוכשת עיינה כראות עיניה באחריות הניתנת על המוצר ואין לה כל השגות לגביה. בכל מקרה, יובהר כי האחריות כוללת אספקת חלקים בלבד, בשירות שליחים או איסוף עצמי.

מרבית המוצרים הנמכרים באתר דורשים הרכבה עצמית. הרכבת המוצרים יכולה להיות בדרגות קושי שונות ומפעילי האתר עושים ככל שיכולתם בכדי ליידע את הרוכשת בדבר רמת הקושי הכרוכה בהקמת המוצר. עם כל זאת, יש לראות בכל המוצג המלצה בלבד והרוכשת תהיה האחראית הבלעדית להרכבת המוצר, ולא תהיה לרוכשת כל טענה או דרישה ממפעילי האתר בעניין זה. בנוסף, הרוכשת תהיה אחראית לכל פעולת תחזוקה, אחזקה או שירות הנדרש למוצר, למעט אם הנ"ל נקבע במפורש בכתב האחריות.

כל תביעה תדון בבית המשפט בחדרה או בכפר סבא בלבד.

מפעילי האתר שומרים את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. עם זאת, התקנון הקובע בנוגע לכל רכישה יהיה זה המפורסם באתר ביום הרכישה. מפעילי האתר יפעלו בכדי לשמור ולתעד את התקנונים השונים בהתאם למועד פרסומם, אולם אנו ממליצים לרוכשת בכל מקרה לשמור עותק של התקנון במועד הרכישה. ניתן לבקש קובץ עם התקנון ותאריך הרכישה משירות הלקוחות של החברה במעמד ביצוע הרכישה.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל רכישה טרם מועד האספקה ללא כל מתן פיצוי בכל מקרה של כוח עליון כלשהו, העלול להשפיע על עסקת הרכישה. הנ"ל כולל, אך לא מוגבל ל מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, תקלות תקשורת גורפות, גיוס מילואים בהיקף נרחב, שביתה או השבתה, כמו גם שינויים בשיעור המס או היטלים החלים על המוצר הנרכש בין מועד ההזמנה למועד האספקה.

מפעילי האתר פועלים בכדי שהאתר לא יכלול וירוסים או מרכיבים אחרים, אשר עלולים להזיק לגולשות או הרוכשות באתר. עם זאת, במקרה של פגיעה מסוג זה, מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות הקשורה בכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי.

יובהר ויודגש כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וכי יתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונות באתר לבין המוצר במציאות. בכל מקרה אין לראות באי התאמות מסוג זה כראיה לחוסר התאמה בין תיאור המוצר לבין המוצר שהתקבל בפועל.

מפעילי האתר רשאים לבטל עסקת רכישה היה ונפלה באתר טעות קולמוס מחיר המוצר, תנאי התשלום או תיאורו טרם אספקתו, מבלי שהדבר יחשב הפרת הסכם מצידה.

המחירים באתר כוללי מע"מ.

השימוש באתר נועד לביצוע רכישות באתר וקבלת מידע בלבד. ידוע לגולשת  כל המידע באתר והזכויות עליו שייכים למפעילים האתר, ואין להשתמש במידע לשום צורך למעט המטרה למענה הוא נועד ולשימוש פרטי בלבד. בכל מקרה, אין להעתיק, לשכפל או לפרסם מידע מהאתר. כל הזכויות על הקניין הרוחני שייכות למפעילי האתר.

כל הודעה בדואר רשום שנשלחה לרוכשת תחשב שהתקבלה 7 ימים מיום שליחתה.

מפעילי האתר שואפים להציע אך ורק מוצרים הנמצאים במלאי זמין למכירה עם יחידה אחת לפחות. היה ופורסם מוצר ללא מלאי, תקבל הרוכשת הודעה על המחסור במלאי ואת זמן האספקה הנדרש לצורך קבלת מלאי חדש ושלחתו. במקרה מסוג זה עומדת לרוכשת הזכות לבטל את העסקה, מבלי לשאת בכל נזק. יובהר שבכל מקרה, במקרה של מחסור במלאי וביטול עסקה לא יהיו מפעילי האתר אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר.

זמן אספקת המוצר מופיע על כל מוצר בנפרד. מפעילי האתר או מי מטעמם יפנו אל הרוכשת תוך שני ימי עסקים בטלפון או מייל לצורך תיאום מועד אספקת המוצר או השירות. ניתן לבקש אספקת בוקר או אחה"צ (AM או PM). בכל מקרה, שעות האספקה יהיו בין 8:00  ל 18:00, אלה אם כן סוכם אחרת עם הרוכשת. והיה ותואמה אספקה והרוכשת לא הייתה בביתה ישאירו המובילים פתק במקום המשלוח ועל הלקוחה ליצור קשר לצורך תיאום מחדש של המשלוח.

היה ואספקת מוצר או שירותים לא בוצעה במועד שסוכם עם הלקוחה, יצרו קשר מפעילי האתר או מי מטעמם עם הרוכשת לצורך תיאום מועד חדש. היה וסירבה הרוכשת למועד החדש, רשאים הצדדים, ביחד או לחוד, לבטל את העסקה. מפעילי האתר יחזירו את התשלום שבוצע בפועל בלבד, בהתאם לאמצעי התשלום ועל פי ההסדרים המקובלים בו.

הגולשות והרוכשות מקנות למפעילי האתר את הזכות להשתמש כראות עיניהן בכל חומר אשר הן תעלנה לאתר, לרבות הפצתן ופרסומם, כראות עיניהם.

בכל מקרה, המשתמשת מתחייבת שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים, ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולה בלתי חוקים, ו/או תכנים בעלי אופי של השמצה, פגיעה אישית, הטרדה הסתה ו/או תכנים אשר נועדו לפגוע או לגרום נזק לאתר או לפעילות האתר ו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או תכנים המנוגדים לחוק לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטת.

סל הקניות שלכם

  • אין מוצרים בסל

התחברות לאתר Gmall

שכחתי סיסמא
עדיין אין לכם חשבון? הירשמו עכשיו בחינם

my wishlist

my setting

language
currency